Featured

GCS.vn – Google Cloud Solutions

 • Social Links:

Overview

 • Founded Date June 13, 2012
 • Sectors Admin, Legal & Accounting , Customer Success Department , HR Department , Marketing Department , Product Department , Sales Department
 • Posted Jobs 0
 • Viewed 3279
 • Founded Since 1850

Company Description

GCS.vn là một thương hiệu thuộc Tập đoàn HVN – đối tác chính thức do Google ủy quyền cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại thị trường Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Dịch vụ cung cấp:

 • Cung cấp bản quyền G Suite by Google Cloud
 • Dịch vụ di chuyển dữ liệu G Suite
 • Dịch vụ quản trị hệ thống G Suite
 • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật G Suite nâng cao
 • Nâng cấp dung lượng Drive
 • Dịch vụ đào tạo G Suite In-house
 • Dịch vụ tư vấn vận hành G Suite

Team Members (10)

 • Kathleen Moreno

  Qs Manager

  Experience: 5 Years
 • Linda Henderson

  Charity & Voluntary

  Experience: 9 Years
 • Mark Hansen

  Property Agent

  Experience: 15 Years